Relatos de casos de biologia e medicina

ఆటోరేస్ కోసం డైరెట్రైజ్ చేస్తుంది

బయాలజీ అండ్ మెడిసిన్ కేస్ రిపోర్ట్స్  అనేది ఉమా రివిస్టా డి పెస్క్విసా ఇంటర్ డిసిప్లినర్ పారా పబ్లికేషన్ డి పెస్క్విసా ఒరిజినేస్ ఎం టోడాస్ ప్రిన్సిపాయిస్ డిసిప్లినాస్ డా బయోలాజియా బేసికా మరియు క్లినికా మరియు డాస్ సియాన్సియాస్ మెడికాస్. ఆర్టిగోస్ డి రివిసావో కన్విడాడోస్ మరియు ఎన్వియాడోస్ సోబ్రే థీమ్స్ అటూయిస్ టాంబెమ్ సెరావో ఇన్క్లూయిడోస్. ఓస్ మెడికోస్ సావో ఇన్సెంటీవాడోస్ ఎ కాంట్రిబ్యూర్ కామ్ రిలేటోస్ డి కాసోస్ ఇంటరెస్ట్స్.

Os manuscritos são recebidos com o entendimento de que não foram publicados ou não estão sendo considerados para publicação em outro lugar. Os manuscritos são aceitos com బేస్ నాస్ రికమెండస్ డాస్ రివైజర్స్. ఓస్ ఆర్టిగోస్ పబ్లికేడోస్ టోర్నామ్-సే ప్రొప్రిడేడ్ ఎక్స్‌క్లూసివా ఇ సెరో ప్రొటెగిడోస్ పోర్ డైరీటోస్ ఆటోరైస్ డా రివిస్టా.

Você పోడ్ ఎన్వియర్ ఓ ఆర్టిగో ఎమ్  https://www.scholarscentral.org/submissions/biology-medicine-case-report.html  లేదా  biolmed@escientificjournals.com  e/ou  biolmed@esciencejournals.org

పొలిటికా డి అసెసో అబెర్టో
ఆర్టిగోస్ డి పెస్క్విసా పబ్లికేడోస్ ఎమ్ వర్సెస్ ఎలెట్రానికాస్ మరియు ఇంప్రెసస్ డి రిలేటోరియోస్ డి కాసోస్ డి బయోలాజియా ఇ మెడిసినా పోడెమ్ సెర్ విజువలైజాడోస్/కోపియాడోస్/ఇ ఇంప్రెసోస్ లివ్రేమెంటే పోర్ అకాడెమికోస్ ఇ డివిక్విసాడోర్స్.

Isenção de responsabilidade
A administração isenta-se de qualquer responsabilidade pelas declarações e opiniões oferecidas pelo(s) autor(es) no(s) artigo(s). నెన్హమ్ మెటీరియల్, సోబ్ క్వాల్కర్ ఫార్మా, పోడే సెర్ రిప్రొడ్యూజిడో సెమ్ పర్మిస్సా డా సైంటిఫిక్ పబ్లిషర్స్ ఆఫ్ ఇండియా.

Declaração de originalidade, autoria e Interesse concorrente em nome de todos os autores do manuscrito. ఈ మనుస్క్రిటో అనేది బేస్‌డో ఎమ్ ట్రాబల్హో ఒరిజినల్ ఇ నావో ఫోయ్ పబ్లికేడో నో టోడో ఓ ఎమ్ పార్టే, ఎమ్ క్వాల్కర్ మీడియా ఇంప్రెసా ఓ ఎలెట్రోనికా, ఓ ఎస్టా సోబ్ కన్సీకాసియో పారా పబ్లికేషన్ ఎమ్ క్వాల్కర్ మీడియా ఇంప్రెస్, ఎక్సార్సెమో ఔ మోనికా కాన్ వంటి. పెస్సోయాస్ డిసైనడాస్ కోమో ఆటోరేస్ డెవెమ్ అటెండర్ ఎ టోడోస్ ఓస్ క్రైటీరియోస్ ఎ సెగైర్.

టాక్సాస్ డి ప్రాసెసమెంటో డి ఆర్టిగోస్ (APC) 

టిపో డి మనుస్క్రిటో టాక్సాస్ డి ప్రాసెసమెంటో డి ఆర్టిగోస్
డాలర్లు యూరో జిబిపి
ఆర్టిగోస్ రెగ్యులర్ 950 1050 900

ఓ టెంపో మెడియో డి ప్రాసెసమెంటో డో ఆర్టిగో (APT) 45 డయాస్

ప్రిపరాసో డి మాన్యుస్క్రిటోస్
మాన్యుస్క్రిటోస్ డెవెరావో సెర్ కంపోస్టోస్ పెలాస్ సెగ్వింటెస్ ఉపవిభాగాలు: పేజినా డి రోస్టో, రెసుమో, పరిచయం, మెటీరియస్ ఇ మెటోడోస్, ఫలితాలు/పరిశీలన, సమీక్షలు, చర్చలు, చర్చలు బొమ్మలు మరియు లెజెండాస్. టోడోస్ ఓస్ మనుస్క్రిటోస్ డెవెమ్ సెర్ ఎస్క్రిటోస్ ఎమ్ ఇంగ్లీస్ మరియు న్యూమరర్ టోడాస్ యాస్ పేజినాస్ కన్సీక్యూటివమెంటే, కమ్‌కాండో పెలా పేజినా డి టైటులో.

ఒక కోపియా ఒరిజినల్ డో మ్యానుస్క్రిటో జుంటో కామ్ ఫిగురాస్ డెవె సెర్ ఎన్వియాడా ఏవో ఎడిటోరియల్ ఆన్-లైన్ ఎమ్ http://www.editorialmanager.com/openaccessjournals ou como anexo de e-mail aos IDs de e-mail fornecidos acima.

Não há necessidade de envio de cópias impressas dos manuscritos caso os mesmos já tenham sido enviados పోర్ ఇ-మెయిల్.

పేజినా డి రోస్టో
ఎ పేజినా డి రోస్టో డెవెరా ఇన్క్లూయిర్ ఓ టైటులో కంప్లీటో డూ మాన్యుస్క్రిటో, ఓ(లు) నోమ్(లు) డూ(లు) ఆటోర్(లు), ఎండెరెకో డో ఇన్స్టిట్యూటో ఒండే ఓ ట్రబల్హో ఫోయ్ రియలిజాడో, టైటులో కరెంటే ఆటో ఇయో నోమ్ క్వల్ ఎ కరెస్పాండెన్స్ డెవెరా సెర్ ఎన్వియాడా. ఎన్వియాడో; డెవెమ్ సెర్ 3-8 పాలవ్రాస్-చావే ఉన్నాయి.

రెసుమో
ఓ రెసుమో నావో దేవేరా ఎక్సెడర్ 250-300 పలావ్రా. పూర్తి సమాచారం మరియు వాస్తవాలను రూపొందించడం ద్వారా రూపొందించబడింది.

రెఫరెన్సియాస్
ఉమా లిస్టా డి టోడాస్ రిఫరెన్సియాస్ సిటాడాస్ నో టెక్స్టో డెవె సెర్ ఫోర్నెసిడా నో ఫైనల్ డూ మాన్యుస్క్రిటో. రెఫరెన్సియాస్ డెవెమ్ సెర్ సిటాడాస్ డి అకార్డో కామ్ ఓ అకార్డో డి వాంకోవర్. డెవెమ్ సెర్ న్యూమరాడోస్ కాన్సెక్యూటివమెంటే నా ఆర్డెమ్ ఎమ్ క్యూ సావో మెన్సియోనాడోస్ పెలా ప్రైమిరా వెజ్ నో టెక్స్టో. రెఫరెన్సియాస్ నో టెక్స్టో పోర్ అల్గారిస్మోస్ అరబికోస్ [ఎంట్రే కోల్చెట్స్]గా గుర్తింపు. ఓస్ ఆటోరెస్ డెవెమ్ వెరిఫికర్ ఇ గారంటీర్ ఎ వెరాసిడేడ్ డి టోడాస్ యాస్ రిఫరెన్సియాస్ సిటాడాస్. టోడోస్ ఓఎస్ ఆటోరేస్ డెవెమ్ సెర్ సిటాడోస్. సంక్షిప్తంగా డాస్ టైటులోస్ డాస్ పెరియోడికోస్ మెడికోస్ డెవెమ్ ఎస్టార్ ఎమ్ కన్ఫార్మిడేడ్ కామ్ అక్వెలాస్ యుటిలిజాడాస్ నా అల్టిమా ఎడికో డో ఇండెక్స్ మెడికస్. ఓ వాల్యూమ్ డో పెరియోడికో డెవెరా సెర్ సెగుయిడో డో నెమెరో డా పేజినా డి కాడా రిఫరెన్సియా సిటాడా.

ఆల్గన్‌లు సావో మోస్ట్‌రాడోస్ అబైక్సోకు ఉదాహరణ:

ఆర్టిగో డి జర్నల్
జెండ్రాన్ FP, న్యూబోల్డ్ NL, వివాస్-మెజియా PE, వాంగ్ M, నియరీ JT, సన్ GY, గొంజాలెజ్ FA, వీస్మాన్ GA. న్యూక్లియోటైడియోస్ P2Y2 మరియు P2X7 క్యూ మెడియం రెస్పోస్టాస్ న్యూరోఇన్‌ఫ్లమాటోరియాస్ ఎమ్ ఆస్ట్రోసిటోస్ మరియు సెల్యులాస్ మైక్రోగ్లియాస్ పారా గ్రాహకాలు. Res. బయోమెడికా 2003; 14: 47-61.

లివ్రో డి ఆటోరెస్ పెస్సోయిస్
కార్ కెఇ, టోనర్ పిజి. ఈస్ట్రుటురా సెల్యులార్: ఉమా ఇంట్రడ్యూసో ఎ మైక్రోస్కోపియా ఎలెట్రానికా. 3ª ఎడ్ ఎడింబర్గో చర్చిల్ లివింగ్‌స్టోన్ 1962.

లివ్రో ఎడిటడో
డౌసెట్ J, కొలంబాని J eds. హిస్టోకాంపాటిబిలిడేడ్ 1972. కోపెన్‌హాగన్ ముక్స్‌గార్డ్ 1973.

క్యాపిట్యులో డి లివ్రో
ఫెనిచెల్ GM. హెమిపెల్జియా: ఇన్: న్యూరోలాజియా క్లినికా. 2ª edição WB సాండర్స్ కో., ఫిలాడెల్ఫియా 1993; పేజీలు 246-260.

టాబెలాస్
నావో అసూయపడుతుంది లేదా డిజిటల్ డాక్యుమెంట్ల ఫోటోగ్రాఫియాలు. టేబెలాస్ కన్సెక్యూటివమెంటే నా ఆర్డెమ్ డి సువా ప్రైమిరా సిటాకావో నో టెక్స్టో ఇ ఫోర్నేకా ఉమ్ బ్రీవ్ టైటులో పారా కాడా ఉమా. టాబెలాస్ దేవేరో సెర్ డిజిటడాస్ ఎమ్ ఫోల్హాస్ సెపరాడాస్. Coloque detalhes explicativos como notas de rodapé. Dê a cada coluna um título curto ou abreviado.

ఫిగురాస్ తోడాస్ ఫిగురాస్ దేవెం
సెర్ లిస్టాడాస్ జుంటాస్. ఫిగురాస్ నావో దేవేరో అల్ట్రాపాస్సర్ 16,5 x 22,0 సెం.మీ మరియు దేవేరో సెర్ న్యూమెరాడాస్. పారా ఎ రిప్రొడ్యూసో డి ఇలుస్ట్రాకోస్ సో సెరో అసిటోస్ డిసెన్హోస్ డి బోయా క్వాలిడేడ్ ఇ ఫోటోగ్రాఫియాస్ ఒరిజినాయిస్. క్వాండో పోస్సివెల్, అగ్రరూపే డైవర్సస్ ఇలస్ట్రకోస్ ఎమ్ ఉమా పేజినా పారా రిప్రొడ్యూసో. ఫోటోమైక్రోగ్రాఫియాస్ దేవేరో టెర్ మార్కాడోర్స్ ఇంటర్నోస్ డి ఎస్కలా. సింబోలోస్, సెట్స్ ఓ లెట్రాస్ యుటిలిజాడాస్ నాస్ ఫోటోమైక్రోగ్రాఫియాస్ డెవెమ్ కాంట్రాస్టార్ కామ్ ఓ ఫండో. ఇలస్ట్రకోస్ ఎమ్ ప్రీటో ఇ బ్రాంకో ఇ కొరిడాస్ ఎన్వియాడాస్ ఎలెట్రోనికామెంటే డెవెమ్ టెర్ ఉమా రెసోలుకో ఫైనల్ డి 300 డిపిఐ అపోస్ ఓ డైమెన్షన్‌మెంట్ ఇ 800-1200 డిపిఐ పారా డిసెన్‌హోస్ డి లిన్హా.

Cobrança de página
Cada página (A4) será cobrada dos autores no valor de US$ 150,00. సెరావో కోబ్రాడోస్ US$ 350,00 అర్టిగో కర్టో డి 1 మరియు 3 పేజీలు.
పోర్ కాడా ఇమేజ్ సెరో కోబ్రాడోస్ US$ 250,00 అడిసియోనైస్ డాస్ ఆటోర్స్. O pagamento poderá ser feito antes da publicação do(s) manuscrito(s). ఎమ్ కాసోస్ ఎస్పెసియాస్, ఓ శౌర్యం డా పేజినా పోడెరా సెర్ రెడుజిడో.

ప్రోవాస్ డి గలేరా
సాల్వో ఇండికాకో ఎమ్ కాంట్రారియో, ప్రోవాస్ డి గలేరా సెరావో ఎన్వియాడాస్ అవో ప్రైమిరో ఆటోర్ నోమెడో ఇ డెవెరావో సెర్ డెవోల్విడాస్ డెంట్రో డి 48 హోరాస్ అపోస్ ఓ రెసెబిమెంటో.

రీఇంప్రెస్స్
రీఇంప్రెస్స్ పోడెమ్ సెర్ అడ్క్విరిడాస్. ఓ పెడిడో ​​డి ఫోర్నెసిమెంటో డి రీఇంప్రెస్సోస్ పోడెరా సెర్ ఎన్వియాడో మీడియంట్ డెవోలుకో డాస్ ప్రోవాస్ ఇంప్రెస్స్ అపోస్ కోర్రెకోస్. నేన్హుమా రీఇంప్రెస్సో సెరా ఫోర్నెసిడా గ్రాట్యుటమెంటే. O Formulário de Pedido de Reimpressão ea Lista de Preços serão enviados com ప్రోవాస్ డి ఇంప్రెస్సో.

ఆర్బిట్రోస్ గెరల్మెంటే
, ఓస్ మాన్యుస్క్రిటోస్ సబ్‌మెటిడోస్ సావో ఎన్వియాడోస్ ఎ డోయిస్ రివిజర్స్ ఎక్స్‌పీరియంటెస్ డో నోస్సో పైనెల్. Os colaboradores poderão enviar nomes de três revisores qualificados que tenham experiência no assunto do manuscrito submetido, mas que não estejam Associados à(s) mesma(s) సంస్థాగత సంస్థలు s com os contribuidores nos últimos 10 anos.

Ética
Ao రిలేటర్ ప్రయోగాలు ఎమ్ సెరెస్ హ్యూమనోస్, ఇండికార్ సె ఓస్ ప్రొసీడిమెంటోస్ సెగ్విడోస్ ఎస్టావామ్ డి అకార్డో కామ్ ఓస్ పాడ్రోస్ ఎటికోస్ డో కమిటే రెస్పాన్స్అవెల్ పెలా ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ హుమానా (ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ లేదా రీజనల్) ఇ కామ్ 5 డిక్లారా 5 డిక్లరా 0 (http://www . who.int/bulletin/archives/79(4)373.pdf ). నావో యూజ్ నోమ్స్, ఇనిసియస్ ఓయూ న్యూమెరోస్ డి హోస్పిటైస్ డాస్ పేసియెంటెస్, ప్రత్యేకించి మెటీరియస్ ఇలస్ట్రేటివోస్. అయో రిలేటర్ ప్రయోగాలు కామ్ యానిమైస్, ఇండిక్యూ సే ఓ గుయా డా ఇన్స్టిట్యూయికో ఓయూ డో కన్సెల్హో నేషనల్ డి పెస్క్విసా, ఓ క్వాల్కర్ లీ నేషనల్ సోబ్రే ఓ క్యూడాడో ఇ యుసో డి యానిమైస్ డి లాబొరేటోరియో, ఫోయి సెగైడో.

Estatísticas
Semper que possível, quantifique OS Resultados e apresente-os com ఇండికేడోర్స్ అప్రోప్రియాడోస్ డి ఎర్రో డి మెడికావో ఓ ఇన్సెర్టెజా (టైస్ కోమో ఇంటర్వలోస్ డి కన్ఫియానా). పెర్డాస్ నా అబ్జర్వాసియో (కోమో డెసిస్టెన్సియాస్ డి ఉమ్ ఎన్సైయో క్లినికో)తో సంబంధం కలిగి ఉండండి. కొలోక్ ఉమా జెరల్ డోస్ మెటోడోస్ మరియు సెకో మెటోడోస్ గురించి వివరిస్తుంది. క్వాండో ఓస్ డాడోస్ ఫోరమ్ రెసుమిడోస్ నా సెకావో రిసల్టాడోస్, స్పెసిఫిక్ ఓస్ మెటోడోస్ ఎస్టాటిస్టికోస్ యూసాడోస్ పారా అనాలిసా-లాస్. Evite utilizações não tecnicas de termos tecnicos em estatísticas, tais como “aleatório” (que implica um dispositivo de aleatorização), “సాధారణ”, “significativo”, “correlaçõostralaçe”. డెఫినా టెర్మోస్ ఎస్టాటిస్టికోస్, అబ్రేవియాస్ మరియు మైయోరియా డాస్ సింబోలోస్.

ప్రాసెసో రాపిడో డి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటోరియల్ మరియు రివిసా (ప్రాసెసో ఫీ-రివ్యూ) ఎడిటోరియల్ రాపిడో డి ఎగ్జిక్యూనో ఎడిటోరియల్ ఇ రివిసో (
ప్రాసెసో ఫీ-రివ్యూ) సాధారణ పన్ను విధానంలో $9 చెల్లింపు ప్రక్రియ ఆర్టిగో చేయండి. ఓ ప్రాసెసో డి ఎగ్జిక్యూనో ఎడిటోరియల్ మరియు రివిసావో రాపిడా అనేది ఆర్టిగో క్యూ పర్మిట్ కోసం ప్రత్యేకంగా సేవలందించేది. ఉమ్ ఆటోర్ పోడే ఒబెటర్ ఉమా రెస్పోస్టా మైస్ రాపిడా డి ప్రీ-రివిసా నో మాక్సిమో ఎమ్ 3 డయాస్ డెస్డె ఎ సబ్‌మిస్సావో, ఇ ఉమ్ ప్రాసెసో డి రివిసాయో పెలో రివైజర్ నో మ్యాక్సిమో ఎమ్ 5 డయాస్, సెగైడో డి రివిసాయో 2. రివిజన్ పేలో ఎడిటర్ రెస్పాన్స్ కోసం నోటిఫికేషన్ కోసం ఆర్టిగో, రివిజన్ ఎక్స్‌టర్నా పెలో రివైజర్ యాంటీరియర్ లేదా రివైజర్ ఆల్టర్నేటివో కోసం 5 డయాస్ అవసరం.

ఎ aceitação de manuscritos é conduzida inteiramente pelo tratamento das considerações da equipe editorial e pela revisão ఇండిపెండెంట్ por pares, garantindo que os mais altos padrões sejam padrões sejam padrõçomin regual doamin, స్వతంత్ర డి ఉమ్ ప్రాసెసో రాపిడో డి రివిసావో ఎడిటోరియల్. ఓ ఎడిటర్ రెస్పాన్స్‌వేల్ ఈఓ సహకారి డు ఆర్టిగో సావో రెస్పాన్స్‌వేస్ పీలా అడెసావో ఏస్ పాడ్రోస్ సైంటిఫికోస్. O processo FEE-Review do artigo de $ 99 não será reembolsado mesmo se o artigo for rejeitado or retirado for publicação.

ఓ ఆటో కరస్పాండెంట్ లేదా ఇన్‌స్టిట్యూషన్/ఆర్గనైజ్డ్ రెస్పాన్స్‌వేల్ పేలో పేగమెంటో ఫీజు-రివ్యూ ప్రాసెస్ మాన్యుస్క్రిట్ చేయండి. O Pagamento adicional do FEE-Review Process cobre or rápido processamento de revisão e decisões editoriais rápidas, ea publicação regular de artigos cobre a preparação em vários formatos for public-comoline, declauto on publicaline, aclagao రియోస్ ఆర్కివోస్ శాశ్వత కోమో HTML, XML ఇ పిడిఎఫ్, ఇ అలిమెంటాకో పారా డిఫరెంట్స్ అజెన్సియాస్ డి ఇండెక్సాకో.